Φτιάχνουμε μια ιστορία;

Τα παιδιά λατρεύουν τις ιστορίες, να τις ακούνε ξανά και ξανά, να τις λένε, να τις αλλάζουν, να παίζουν μ' αυτές.

Σε μικρές ομάδες τα παιδιά:
- παίζουν παιχνίδια λέξεων και προτάσεων
- φτιάχνουν ιστορίες με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο
- εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους
- αποκτούν ποικιλία στην έκφρασή τους
- ενισχύουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητα τους

"Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, χωρισμένα σε αντίστοιχες ομάδες (3-6 ετών και 6-12 ετών αντίστοιχα). Οι ομάδες έχουν περιορισμένο αριθμό θέσεων και γι’αυτό είναι απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής."