Καλοί Τρόποι

Μαθαίνω Αλλιώς Καλούς Τρόπους

Πρόγραμμα εκμάθησης σωστής συμπεριφοράς και ανάπτυξης αξιών

Τα παιδιά μέσα από παραμύθια και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν:

τι είναι οι καλοί τρόποι
• να λένε ευχαριστώ
να ζητούν συγγνώμη
να ζητούν ευγενικά αυτό που θέλουν
τους κανόνες υγιεινής
• τους καλούς τρόπους στο τραπέζι
• να χάνουν σε ένα παιχνίδι
• να χαιρετούν
• να απαντούν στο τηλέφωνο
• αξίες όπως η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα Για παιδιά ηλικίας 3 - 7 ετών. Απαραίτητη η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής.