ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η αξιολόγηση, η διάγνωση, η θεραπευτική αποκατάσταση και η επιστημονική μελέτη των διαταραχών λόγου (προφορικού και γραπτού), ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

 Η έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του λόγου είναι σημαντική καθώς επηρεάζει τον βαθμό επιτυχίας της αντιμετώπισης, τη σχολική επίδοση αλλά και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Είναι ωστόσο σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διάγνωση μιας διαταραχής λόγου εξαρτάται πάντα από την ηλικία του παιδιού, καθώς άλλα μπορεί να καταφέρει ένα παιδί 18 μηνών και άλλα ένα παιδί 3 ετών.

 Συμβουλευτείτε έναν λογοθεραπευτή, αν το παιδί σας παρουσιάζει:

  • καθυστέρηση της ανάπτυξης της ομιλίας και του λόγου

  • δυσκολίες στην άρθρωση (δεν μιλάει καθαρά)

  • φωνολογικές διαταραχές (λέει μολύδι αντί για μολύβι)

  • δυσκολίες στην ταχύτητα και τη ροή του λόγου (τραυλισμός ή ταχυλαλία)

  • δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού ή του γραπτού λόγου

  • δυσκολίες στην έκφραση ή περιορισμένο λεξιλόγιο

  • δυσκολίες στη σίτιση, τη μάσηση και την κατάποση

  • άλλες δυσκολίες φωνής, λόγου και επικοινωνίας