Θετικοί γονείς χαρούμενα παιδιάΕίμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέρνουμε στην πόλη μας το εξαιρετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων, "Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά". Στόχος μας είναι να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους γονείς στον γονεϊκό τους ρόλο, εκπαιδεύοντάς τους στις αρχές και τις πρακτικές της θετικής γονεϊκότητας. Κανείς δεν ξέρει να είναι γονιός πριν γίνει και όλοι μαθαίνουμε στην πράξη, ελπίζοντας ότι είμαστε καλοί γονείς για τα παιδιά μας. Με τη σωστή όμως ενημέρωση και εκπαίδευση μπορούμε να νιώσουμε μεγαλύτερη σιγουριά εμείς οι ίδιοι στον ρόλο μας και επιπλέον να χτίσουμε μια καλύτερη σχέση με τα παιδιά μας. Και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η εκπαίδευση γίνεται με έναν εντελώς βιωματικό τρόπο, χωρίς διαλέξεις και μονότονους διαλόγους. Οι γονείς μαθαίνουν αλλιώς μέσα από τη συμμετοχή τους σε γόνιμες συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά»

Το πρόγραμμα «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά» είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων παιδιών 3 έως 8 ετών. Στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου αναπτύχθηκε την περίοδο 2011 - 2014, είχε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Η ομάδα των γονέων δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα και είναι κλειστή. Δηλαδή, μετά την έναρξη του προγράμματος δεν γίνονται δεκτά νέα μέλη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 ομαδικές συνεδρίες γονέων και δύο οικογενειακές συνεδρίες (ο γονέας μαζί με το παιδί και ο θεραπευτής). Η κάθε ομαδική συνεδρία διαρκεί 2 ώρες και πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα για 12 συνεχόμενες εβδομάδες. Η κάθε οικογενειακή συνεδρία υλοποιείται από τα μέσα του προγράμματος και μετά, σε συνεννόηση με τον θεραπευτή και διαρκεί μία ώρα περίπου. Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά, συζητώντας και παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Παίρνουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε συνεδρία και εργασίες για το σπίτι οι οποίες φυσικά έχουν ως στόχο να τους βοηθήσουν να κάνουν πράξη όσα μαθαίνουν στην ομάδα. Στην αρχή της επόμενης συνεδρίας οι γονείς συζητούν για την εργασία που έκαναν στο σπίτι.

Αναλυτικά η θεματολογία των 12 ομαδικών συνεδριών:
1. Ποιοτικός χρόνος. Το παιχνίδι Γονιού – Παιδιού.
2. Ποιοτικός χρόνος. Το παιχνίδι Γονιού – Παιδιού.
3. Θετική ενίσχυση – έπαινοι.
4. Θετική ενίσχυση – ανταμοιβές.
5. Κοινωνικές δεξιότητες.
6. Συναισθηματική ωριμότητα.
7. Αποτελεσματική επικοινωνία.
8. Κανόνες – πρόγραμμα – συμμετοχή στο σπίτι.
9. Επιλεκτική παράβλεψη.
10. Λογικές συνέπειες – στέρηση προνομίων.
11. Time out (προσωρινή διακοπή για ανασυγκρότηση).
12. Time out (προσωρινή διακοπή για ανασυγκρότηση).