Δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα μεταξύ τους,  γι’ αυτό και ο τρόπος αντιμετώπισης πρέπει να είναι εξατομικευμένος στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Αν και οι κύριες δυσκολίες της δυσλεξίας σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη, τον συντονισμό και την οργάνωση.

Είναι σημαντικό να εντοπίζουμε και να αναγνωρίζουμε τα δυνατά σημεία των παιδιών με δυσλεξία και να προσπαθούμε να τα συμπεριλαμβάνουμε στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας μπορούν να εντοπιστούν κάποια χαρακτηριστικά δυσλεξίας, τα οποία καλό θα ήταν να αξιολογηθούν από κάποιον ειδικό. Ωστόσο, ένα παιδί δεν χαρακτηρίζεται δυσλεξικό νωρίτερα από την ηλικία των 6 – 7 ετών.

 

Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας με χαρακτηριστικά δυσλεξίας δυσκολεύεται:

  • στον προφορικό λόγο
  • στον κινητικό συντονισμό (αδέξιο παιδί που σκουντουφλάει στο τραπέζι, στις καρέκλες)
  • σε εργασίες που απαιτούν λεπτές κινήσεις (δέσιμο κορδονιών)
  • στη συγκέντρωση σε μία δραστηριότητα για μια λογική για την ηλικία του περίοδο χρόνου
  • σε λέξεις που ακούγονται παρόμοια
  • στην αντιγραφή σχημάτων ή γραμμάτων
  • στην οργάνωση των πραγμάτων
  • στη μνήμη