Οι συνέπειες του εκφοβισμού (bullying) στην ενήλικη ζωή

Μια νέα μελέτη (2013) δείχνει ότι προβλήματα υγείας, δυσκολία στη διατήρηση σταθερής δουλειάς, κακή οικονομική κατάσταση και φτωχές κοινωνικές συναναστροφές είναι κάποιες από τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν στην ενήλικη ζωή τους τα άτομα που έχουν εμπλακεί με τον εκφοβισμό (bullying), είτε ως θύτες είτε ως θύματα, κατά την παιδική τους ηλικία.
Στην έρευνα αυτή μελετήθηκαν τρεις ομάδες: των θυτών, των θυμάτων και των θυτών – θυμάτων, δηλαδή ατόμων που υπήρξαν και θύτες και θύματα. Τα παιδιά αυτά υπήρξαν θύματα, και λόγω έλλειψης της συναισθηματικής στήριξης που απαιτείται για να το αντιμετωπίσουν, μετατράπηκαν σε θύτες. Αυτό δείχνει πώς ο εκφοβισμός μπορεί να «εξαπλωθεί» αν δεν θεραπευτεί. Οι θύτες – θύματα διατρέχουν 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν με μία σοβαρή ασθένεια, να καπνίζουν συστηματικά ή να αναπτύξουν μια ψυχική διαταραχή σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν έχουν εμπλακεί καθόλου με το bullying.
Όλες οι ομάδες στην ενήλικη ζωή τους παρουσίασαν δυσκολίες στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων, ιδιαίτερα στο να διατηρήσουν μακροχρόνιες φιλίες ή στενούς οικογενειακούς δεσμούς.