Τι είναι η δυσγραφία;

Για τα παιδιά με δυσγραφία το να κρατούν σωστά το μολύβι και να μένουν μέσα στις γραμμές του τετραδίου είναι αρκετά δύσκολο. Άλλα πάλι παλεύουν με την ορθογραφία ή με το να αποτυπώσουν στο χαρτί τις σκέψεις τους.

Τι είναι λοιπόν η δυσγραφία; Πρόκειται για μια διαταραχή της γραπτής έκφρασης, καθόλου ασυνήθιστη στον μαθητικό  πληθυσμό παγκοσμίως.

Τα παιδιά με δυσγραφία δυσκολεύονται να οργανώσουν  τις πληροφορίες που έχουν αποθηκεύσει στη μνήμη τους και να αποτυπώσουν γραπτά αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Το γραπτό τους συχνά είναι αποκαρδιωτικό, κυρίως για τους ίδιους. Γραπτό δυσανάγνωστο, γεμάτο λάθη και κυρίως ένα γραπτό που δεν συμβαδίζει με αυτό που γνωρίζουν ή που σκόπευαν να γράψουν.

Πιο συγκεκριμένα, το παιδί με δυσγραφία μπορεί να εμφανίζει δυσκολίες οπτικοχωρικές, λεπτής κινητικότητας, επεξεργασίας της γλώσσας και των κανόνων γραμματικής που τη διέπουν και γενικότερα δυσκολίες οργάνωσης του γραπτού λόγου.

 

Με λίγα λόγια, μπορεί να δυσκολεύεται:

  • Να σχηματίσει γράμματα, να διατηρεί τη σωστή κατεύθυνση γραφής (από αριστερά προς τα δεξιά), να μένει στη γραμμή του τετραδίου, να αναπαράγει ένα σχήμα.
  • Να κρατήσει σωστά (λειτουργικά) το μολύβι, να κόψει με το ψαλίδι, να χρωματίσει ένα σχήμα χωρίς να βγει από τις γραμμές.
  • Να γράψει τις σκέψεις του, να ακολουθήσει τους κανόνες της ορθογραφίας, να ξεκινάει τις προτάσεις του με κεφαλαίο και να χρησιμοποιεί ορθά τα σημεία στίξης.

Στην προσχολική ηλικία θα μπορούσε να δείχνει απροθυμία να γράψει ή να ζωγραφίσει.

Η δυσγραφία μπορεί να συνυπάρχει με άλλες δυσκολίες όπως η δυσλεξία ή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και επηρεάζει σημαντικά όχι μόνο τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού αλλά και την ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση (άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα επικοινωνίας). Ένας εργοθεραπευτής  μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο παιδί με δυσγραφία από την προσχολική ηλικία (για τις δυσκολίες της λεπτής κινητικότητας και τις οπτικοχωρικές), ενώ αργότερα ένας ειδικός παιδαγωγός για τις δυσκολίες της γλώσσας.

Να θυμάστε πάντως ότι η δυσγραφία είναι μια δυσκολία που το παιδί δεν επιλέγει να έχει, ούτε μπορεί να κάνει κάτι για να την αποφύγει, δεν οφείλεται σε τεμπελιά, σε έλλειψη ενδιαφέροντος ή προσπάθειας.