Τελικά το να διαβάζουμε δεν είναι τόσο απλό… Και κυρίως δεν είναι όλες οι δεξιότητες που απαιτούνται δεδομένες για όλους.