Τα εργαλεία του νου.

“Εμείς οι άνθρωποι, όπως εφηύραμε φυσικά εργαλεία, όπως σφυριά και ανυψωτικά οχήματα, για να αυξήσουμε τις φυσικές μας ικανότητες, έτσι δημιουργήσαμε επίσης διανοητικά εργαλεία ή εργαλεία του νου, για να επεκτείνουμε τις νοητικές μας δυνατότητες. Αυτά τα διανοητικά εργαλεία μας βοηθούν να παρακολουθούμε, να θυμόμαστε κα να σκεφτόμαστε καλύτερα. 

Για παράδειγμα, διανοητικά εργαλεία όπως οι μνημονικές στρατηγικές μας επιτρέπουν να διπλασιάσουμε και να τριπλασιάσουμε τον όγκο των πληροφοριών που θυμόμαστε. Τα εργαλεία του νου ωστόσο, κάνουν περισσότερα πράγματα από το να επεκτείνουν τις φυσικές μας ικανότητες. Ο Vygotsky πίστευε ότι στην πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο ακριβώς που παρακολουθούμε, θυμόμαστε και σκεφτόμαστε.

Επειδή οι Βιγκοτσκικοί πιστεύουν ότι τα εργαλεία του νου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του μυαλού έχουν διερευνήσει τρόπους με τους οποίους τα παιδιά αποκτούν αυτά τα εργαλεία. Θεωρούν ότι αυτά τα εργαλεία μαθαίνονται από τους ενήλικες και υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να “οπλίσει τα παιδιά” με αυτά τα εργαλεία. Ακούγεται απλό αλλά η διαδικασία περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από απλά άμεση διδασκαλία γεγονότων ή δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί το εργαλείο ανεξάρτητα και δημιουργικά. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται γίνονται ενεργοί χρήστες και δημιουργοί εργαλείων: γίνονται τεχνίτες. Τελικά θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του νου κατάλληλα και να εφευρίσκουν νέα εργαλεία όταν είναι απαραίτητο. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να παρέχει το μονοπάτι προς την ανεξαρτησία – ένας σκοπός όλων των εκπαιδευτικών.”
 
Απόσπασμα μεταφρασμένο στα ελληνικά από το βιβλίο: Bodrova, E., & Leong, D. J. (2006). Tools of the mind. Pearson Australia Pty Limited.