Πώς οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση του κειμένου;

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι οπτικά βοηθήματα που βοηθούν τους μαθητές να θυμούνται, να οργανώνουν και να εντοπίζουν τις σημαντικές πληροφορίες από το κείμενο. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην κατανόηση.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • πριν την ανάγνωση για εισαγωγή και προβλέψεις
  • κατά τη διάρκεια για να καταγράψετε τις πληροφορίες ή να κάνετε συνδέσεις (αίτια – αποτελέσματα)
  • μετά την ανάγνωση για περιλήψεις και επαναλήψεις

Ο χάρτης που ακολουθεί είναι ένας χάρτης χαρακτήρων.

Στο πρώτο σχήμα αριστερά γράφουμε τον τίτλο της ιστορίας ή του θέματος. (π.χ. Ιλιάδα)

Στα επόμενα τέσσερα σχήματα γράφουμε τα ονόματα των ηρώων. (π.χ. Αγαμέμνονας, Αχιλλέας, Μενέλαος, Έκτορας)

Δίπλα από το κάθε όνομα γράφουμε 2-3 χαρακτηριστικά ή σημαντικές πράξεις – γεγονότα που σχετίζονται με το κάθε πρόσωπο.

 

images

 

Ανάλογα με αυτό που θέλουμε να διδάξουμε επιλέγουμε ή φτιάχνουμε τον κατάλληλο χάρτη. Φυσικά, ο στόχος είναι ο ίδιος ο μαθητής να μπορεί να φτιάχνει μόνος του τον χάρτη ώστε να οργανώνει τη μελέτη του και να θυμάται περισσότερες πληροφορίες για περισσότερο χρόνο.

Ένας άλλος χάρτης, τον οποίο εύκολα τον σχεδιάζουμε και στον πίνακα,  είναι αυτός που ακολουθεί. Γράφουμε το θέμα στο κέντρο και προσθέτουμε τις πληροφορίες στα σχήματα περιμετρικά. Ο ίδιος χάρτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για λέξεις, δηλαδή στο κέντρο η λέξη και γύρω γύρω συνώνυμα, αντίθετα ή λέξεις από την ίδια οικογένεια.

 

Εικόνα1