Πώς μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά στην ανάγνωση μέσα στη σχολική τάξη;

Πολλές φορές θεωρούμε πως η ανάγνωση είναι μια δεξιότητα που τα παιδιά την κατακτούν στο δημοτικό σχολείο και δεν χρειάζεται να συνεχίσουν την εξάσκησή της και στο γυμνάσιο. Είναι όμως όλα τα παιδιά καλοί αναγνώστες τελειώνοντας το δημοτικό;

Εκτός από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να είναι φτωχοί αναγνώστες, οι απαιτήσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα αυξημένες στο επίπεδο της ανάγνωσης για όλους τους μαθητές. Τα κείμενα που διδάσκονται περιέχουν πολυσύλλαβες λέξεις, συχνά λέξεις που τα παιδιά δεν έχουν συναντήσει ξανά, ή όρους επιστημονικούς και ταυτόχρονα τα νοήματα είναι πιο σύνθετα και πιο περίπλοκα στην επεξεργασία τους. Εξάλλου, ο σκοπός της ανάγνωσης δεν είναι η αποκωδικοποίηση αλλά η κατανόηση και για να φτάσει κανείς να κατανοήσει ένα κείμενο πρέπει πρώτα να καταφέρει να  το διαβάσει.

Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα παιδιά στην ανάγνωση μέσα στη σχολική τάξη, ακόμα κι αν είναι γυμνασίου ή λυκείου;

  • Επειδή οι έφηβοι μαθητές που δυσκολεύονται στην ανάγνωση συνήθως διστάζουν να διαβάσουν δυνατά μπροστά στους συμμαθητές τους, δοκιμάστε να διαβάσετε όλοι μαζί, σαν μια χορωδία.
  • Διαλέξτε ένα μικρό κείμενο (100-150 λέξεις): ένα ποίημα, μια μικρή ιστορία, ένα απόσπασμα θεατρικού έργου, ένα λογοτεχνικό έργο, ένα επιστημονικό άρθρο που είναι αστείο ή ενδιαφέρον και ιδανικά μέρος της διδακτέας ύλης σας.
  • Κάντε μια μικρή εισαγωγή στο κείμενο δίνοντας την κεντρική ιδέα, εξηγώντας τις μη οικείες λέξεις και συσχετίστε το με άλλα παρόμοια κείμενα.
  • Εξηγήστε στους μαθητές σας ότι το να διαβάζει κανείς χρωματίζοντας τη φωνή του είναι η απόδειξη ότι ο αναγνώστης καταλαβαίνει αυτό που διαβάζει.
  • Διαβάστε το πρώτοι εσείς δυνατά καθώς οι μαθητές σας ακολουθούν με σιωπηλή ανάγνωση. Ζητήστε από τους μαθητές σας να προσέξουν τον χρωματισμό της φωνής σας.
  • Ζητήστε τους να διαβάσουν όλοι μαζί, σαν να είναι σε χορωδία. Μετρήστε αντίστροφα, 3, 2, 1 και ξεκινήστε.
  • Ακούστε προσεκτικά τα δύσκολα σημεία της ανάγνωσης καθώς οι μαθητές διαβάζουν. Επαναλάβετε μερικές φορές μέχρι οι μαθητές να διαβάζουν και να χρωματίζουν ανάλογα τη φωνή τους. Μπορείτε να ηχογραφήσετε την πρώτη και την τελευταία φορά ώστε τα παιδιά να εντοπίσουν τις διαφορές.
  • Θυμηθείτε να μην ξεχωρίσετε κανέναν μαθητή για τη φτωχή του ανάγνωση. Η ανάγνωση σε μικρές ομάδες δίνει την αίσθηση της ασφάλειας στους μαθητές που συνήθως δεν θέλουν να διαβάσουν δυνατά.

 

(πηγή: Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2012)