Πώς μπορεί να με βοηθήσει ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού;

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο στην οποία οι πολίτες κάθε ηλικίας καλούνται ν’ανταπεξέλθουν στο κλίμα της κοινωνικο-οικονομικής μεταβλητότητας και των ραγδαίων αλλαγών που επικρατούν σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο,οι οποίες επηρεάζουν με απρόβλεπτους τρόπους τις σπουδές,τη σταδιοδρομία αλλά και την προσωπική,οικογενειακή ζωή.

  Ειδικότερα,στον τομέα της παιδείας όπου οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο σύστημα εισαγωγής στην Γ’βαθμια εκπαίδευση είναι διαρκώς ρευστά,οι μαθητές,οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ερωτήσεις που τους βασανίζουν : «Υπάρχει σχολή με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση;», «Ποιοί θα είναι οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση κατά την επόμενη 5ετία;», «H μόνη μου ευκαιρία είναι να φύγω στο εξωτερικό;».

  Στην πραγματικότητα,αυτές οι ανησυχίες δεν συνάδουν με τη σημερινή εργασιακή μεταβλητότητα και τις εξειδικευμένες ανάγκες της καθημερινότητάς μας καθώς τόσο η εξέλιξη της τεχνολογίας όσο και οι επιταγές για κοινωνική και ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας πολλαπλασιάζονται.

  Ο κλάδος του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι άμεσα συνυφασμένος με την παιδεία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού συστήματος και κυμαινόμενων βαθμολογικών βάσεων των τμημάτων ανα έτος και ποσοστό ζήτησής τους.

  Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας είναι ένας επαγγελματίας προερχόμενος συνήθως από το χώρο της εκπαίδευσης ή της ψυχολογίας. Γνωρίζει σε βάθος θεωρητικές επιστημονικές προσεγγίσεις και μελέτες εξειδικευμένων ερευνητικών κέντρων ψυχομετρικών εφαρμογών. Συνδυάζει μεθόδους συμβουλευτικής προσέγγισης (γνωσιοκεντρική,συμπεριφοριστική,συστημική) με την πρακτική εφαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων. Πρόκειται για συγκεκριμένα και λεπτομερώς δομημένα ερωτηματολόγια (tests) που εντοπίζουν εύστοχα τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του σημερινού μαθητή και αυριανού εργαζομένου.

  Κρίνεται ιδανικό ο σύμβουλος να προσαρμόζει το είδος του ψυχομετρικού εργαλείου που θα χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις ποικίλες ανάγκες των εξεταζομένων ανάλογα δηλαδή με ηλικία, κοινωνική ομάδα η ακόμα και διαθέσιμο χρόνο για τη συμβουλευτική ώστε να τον βοηθά να σκεφτεί τον εαυτό του από πολλαπλές οπτικές γωνίες.

  Αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, πως μια τέτοιου είδους παροχή θα πρέπει να λειτουργεί σε πρωταρχική βάση και όχι να υποτιμάται παραγκωνιζόμενη από τη βαθμοθηρία και το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

  Ας μεριμνήσουμε, λοιπόν, ο καθένας ατομικά ώστε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα μια από τις πιο κρίσιμες και καθοριστικές επιλογές της ζωής μας.

 

ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Φιλόλογος-

Σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας