Πόσο εύκολο είναι τελικά να μάθουμε να διαβάζουμε;

Πώς διαβάζουμε;

Το να μάθουμε να διαβάζουμε είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Η ανάγνωση έστω και μιας λέξης απαιτεί:

  • να κινήσουμε τα μάτια μας κατά μήκος του κειμένου στη σωστή κατεύθυνση. Στο δυτικό κόσμο αυτό γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
  • να λάβουμε την οπτική πληροφορία από το χαρτί – τα σχήματα και τη σειρά των γραμμάτων.
  • να μεταβιβάσουμε την πληροφορία στον εγκέφαλο μέσω του νευρικού συστήματος.
  • να επεξεργαστούμε ή να αναλύσουμε την πληροφορία.
  • να την απομνημονεύσουμε .
  • να ανακαλέσουμε από την ακουστική μνήμη μας τους ήχους που συνδέονται με τα γράμματα.
  • να ταιριάξουμε τους ήχους στη σωστή σειρά.
  • να πούμε τη λέξη.

(πηγή: ΔΥΣΛΕΞΙΑ, Paula Wiltshire, εκδ. Σαββάλας 2004)