Νέα έρευνα για τον αυτισμό

Στο πανεπιστήμιο του Warwick ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο η οποία δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες όχι μόνο να έχουν πανοραμική άποψη του εγκεφάλου, αλλά και να μελετήσουν ένα ακριβές, τρισδιάστατο αντίγραφό του.

Αφού συγκέντρωσαν υλικό και πληροφορίες από εκατοντάδες μαγνητικές τομογραφίες αυτιστικών και μη αυτιστικών ατόμων, κατάφεραν να μελετήσουν και να εντοπίσουν τις διαφορές τους. Οι ερευνητές αναγνώρισαν είκοσι παραδείγματα διαφορών όπου οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου ήταν πιο δυνατές ή αδύναμες στους αυτιστικούς απ’ ότι στους μη αυτιστικούς εγκεφάλους. Οι χρωματισμένες με μπλε περιοχές είναι πιο αδύναμες και οι χρωματισμένες με κόκκινο είναι πιο ισχυρές στους αυτιστικούς εγκεφάλους.

F3.large

 

Οι διαφορές που έχουν ταυτοποιηθεί περιλαμβάνουν συστήματα «κλειδιά» σε περιοχές του εγκεφάλου άμεσα σχετιζόμενες με τον αυτισμό.

Ο δημιουργός  της νέας μεθόδου (BWAS), Jianfeng Feng, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Warwick εξηγεί τα ευρήματα:

«Στο αυτιστικό μοντέλο αναγνωρίσαμε ένα σύστημα «κλειδί» στον οπτικό φλοιό του κροταφικού λοβού με μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα. Αυτή η περιοχή σχετίζεται με την επεξεργασία των εκφράσεων του προσώπου που εμπεριέχονται στην κοινωνική συμπεριφορά. Αυτό το σύστημα «κλειδί» έχει μειώσει τη λειτουργική συνδεσιμότητα του μεσοκοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού, που εμπλέκεται στην συναισθηματική και κοινωνική επικοινωνία».

Εκτός απ’ αυτό, εντόπισαν στον εγκέφαλο των αυτιστικών ατόμων ένα δεύτερο σύστημα κλειδί με μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα του φλοιού, στο βρεγματικό λοβό που εμπλέκεται  στις χωρικές λειτουργίες.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτά τα δύο συστήματα κλειδιά που σχετίζονται με την αντίληψη των εκφράσεων του προσώπου και του χώρου ή του εαυτού μας μέσα σ’ αυτόν παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σκέψη και την επεξεργασία των πληροφοριών και έχουν άμεση σχέση με τα συμπτώματα του αυτισμού.

.Ο καθηγητής Feng εξηγεί:

«Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο BWAS για να αναλύσουμε μαγνητικές τομογραφίες από 523 εγκεφάλους αυτιστικών και 452 ελεγκτικών δειγμάτων (μη αυτιστικών) σε κατάσταση ηρεμίας. Η ποσότητα των πληροφοριών που συγκεντρώθηκε μας παρείχε επαρκή στατιστική δυναμική για την πρώτη ανάλυση με βόξελ και σύγκριση μεταξύ αυτιστικών και μη αυτιστικών εγκεφάλων στο σύνολο και όχι τμηματικά. Αυτό δεν ήταν εφικτό μέχρι την ανάπτυξη της μεθόδου BWAS.

Η μέθοδος BWAS εξετάζει την ύπαρξη διαφορών μεταξύ εγκεφάλων αυτιστικών και μη αυτιστικών στη συνδεσιμότητα δυαδικών περιοχών του εγκεφάλου αντιμετωπίζοντάς τον ως σύνολο χωρίς να απομονώνουν διαφορετικές περιοχές. Αυτή η μέθοδος διαφέρει από τις προηγούμενες μεθόδους με το σκεπτικό ότι παρέχει μια αμερόληπτη κρίση αφού εξετάζει και συγκρίνει  περιοχές σε ολόκληρο το φάσμα του εγκεφάλου και όχι μόνο σε ορισμένες περιοχές».

 

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στις 20/3/2015 στο περιοδικό BRAIN με τίτλο «Autism: reduced connectivity between cortical areas involved in face expression, theory of mind, and the sense of self» (Αυτισμός: μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ των περιοχών του φλοιού που εμπλέκονται στην έκφραση του προσώπου, τη σκέψη και την αντίληψη του εαυτού)

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την έρευνα εδώ:

http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2015/03/19/brain.awv051