Μαθησιακές δυσκολίες και μαθηματικά στο γυμνάσιο!!

 

Στο άρθρο που ακολουθεί, το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα www.specialeducation.gr, ο μαθηματικός και ειδικός παιδαγωγός Γιάννης Νικολόπουλος εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μαθηματικά.

Καταρχάς, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μαθησιακές δυσκολίες όσο πιο γρήγορα διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι εξαλείφονται εντελώς, αντίθετα παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Σύμφωνα με το DSM–V για να εντοπιστούν βασικές δυσκολίες στα Μαθηματικά γίνεται έλεγχος στην επίγνωση του αριθμού, στην ανάκληση αριθμητικών γεγονότων, στην εκτέλεση πράξεων με ευχέρεια και στην ικανότητα μαθηματικών συλλογισμών με ακρίβεια.

Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι στη χώρα μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στη διάγνωση όσο και στην παρέμβαση, δεν συμβαίνει το ίδιο και στη δευτεροβάθμια. Αντίθετα, θεωρείται εσφαλμένα ότι οι μαθητές που έχουν υποστηριχθεί στο δημοτικό δεν χρειάζονται περαιτέρω στήριξη στο γυμνάσιο.

Ίσα ίσα που η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από την αριθμητική στην άλγεβρα κι από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο μπορεί να δημιουργήσει νέες δυσκολίες. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η διανοητική έκρηξη που συμβαίνει από την ηλικία των 12 ετών, η αλλαγή από τον ένα δάσκαλο στον μαθηματικό καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις του γυμνασίου μπορούν να σαστίσουν τον ευαίσθητο έφηβο.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την μάθηση στα μαθηματικά. Οι λεκτικές δεξιότητες, οι οποίες βοηθούν στην ανάγνωση, στην κατανόηση αλλά και στη διατύπωση της λύσης, η μνήμη και ειδικότερα η βραχύχρονη ή αλλιώς μνήμη εργασίας, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση των μαθηματικών και ταυτόχρονα αποτελούν τομείς στους οποίους παρουσιάζουν συχνά δυσκολία τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Στη συνέχεια τονίζεται η σημασία της αξιολόγησης του προφίλ των παιδιών πριν γίνει η παρέμβαση καθώς είναι σημαντικό να αξιολογηθεί, πέρα από τις δυσκολίες, η ικανότητα άμεσης λήψης και ελέγχου των αποφάσεων.

Τέλος, ο συγγραφέας του άρθρου υποστηρίζει την εκπαιδευτική παρέμβαση με βιωματική διδασκαλία και προτείνει συγκεκριμένες μεθόδους για εύκολες και κατανοητές λύσεις στην επίλυση εξισώσεων και προβλημάτων, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της διαρκούς αξιολόγησης προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή της παρέμβασης.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ:

http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/NikolopoulosGiannis_2015@.pdf