Μάθετε τους μαθητές σας να κρατούν σημειώσεις!

Είναι πολύ σημαντικό  οι μαθητές να γνωρίζουν πως  να κρατούν σημειώσεις.

Οι σημειώσεις βοηθούν τους μαθητές γενικά να κατανοούν καλύτερα αφού συμμετέχουν ενεργά στην πληροφορία και τους δίνουν ένα εργαλείο για να καταγράψουν, να συνδέσουν, να αναλύσουν και να κάνουν πια προσωπικές τις ιδέες-κλειδιά.

Εξάλλου, όταν οι μαθητές γράφουν για αυτά που διαβάζουν, οι αναγνωστικές τους δεξιότητες βελτιώνονται και όταν διαβάζουν αυτά που έχουν γράψει έχουν περισσότερες πιθανότητες να θυμούνται το υλικό ακριβώς επειδή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σ’ αυτό.

Η διδασκαλία στρατηγικών σχετικών με τις σημειώσεις έχει θετικά αποτελέσματα στα παιδιά με δυσκολίες στο να θυμούνται και να μαθαίνουν περισσότερα.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν αυτές τις σημειώσεις ως οδηγούς μελέτης και συνδέουν το κείμενο με άλλα κείμενα, με τον εαυτό τους αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Τέλος οι μαθητές ξαναδιαβάζουν τις σημειώσεις τους και αυτή η επανάληψη αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική.

Ωστόσο, μη θεωρείτε δεδομένο ότι όλα τα παιδιά ξέρουν πώς να κρατούν σημειώσεις. Δείξτε τους εσείς τον τρόπο και κάντε το μαζί αρκετές φορές, μέχρι να μπορούν να το κάνουν και μόνα τους.