Εγκέφαλος και δυσλεξία

Η κόκκινη γραμμή δείχνει τα σημεία του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από έναν καλό αναγνώστη, για να αποκωδικοποιήσει άγνωστες λέξεις, ενώ η πράσινη τα σημεία εκείνα που ενεργοποιούνται, για να διαβάσει οικείες λέξεις.

Ωστόσο, στα άτομα με δυσλεξία φαίνεται να ενεργοποιούνται διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου, όταν προσπαθούν να διαβάσουν, συγκριτικά με τους τυπικούς αναγνώστες.

 

Πηγή: Kearns, D.M., Hancock, R., Hoeft, F., Pugh K.R., (2018). The Neurobiology of Dyslexia, TEACHING Exceptional Children, Vol. 51, No 3, pp.175-188. doi:10.1177/0040059918820051