Είναι έτοιμο το παιδί μου να πάει στην Α’ Δημοτικού;

Αν το παιδί σας φοιτά φέτος στο νηπιαγωγείο, σίγουρα σκέφτεστε ήδη την επόμενη σχολική χρονιά. Και όχι άδικα. Η πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακρόχρονης σχέσης όχι μόνο με το σχολείο αλλά και με την ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Είναι σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι το παιδί μας είναι πραγματικά έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού ώστε να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση απόρριψη, παραπτωματική συμπεριφορά κ.λ.π.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο ελληνικό τεστ ανίχνευσης σχολικής ετοιμότητας που ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το δημοτικό σχολείο και είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τους Στέλιο Μαντούδη και Λωρέττα Θωμαϊδου στη Μονάδα της Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου παίδων “Αγ. Κυριακού”. Έχει αναγνωριστεί από επίσημα όργανα και φορείς και μάλιστα η Παιδιατρική Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη και το μέγεθος του προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών, μελέτησε και στη συνέχεια πιστοποίησε την επιστημονική εγκυρότητα και καταλληλότητα του Α’ τεστ και προτάθηκε να γίνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά πριν αρχίσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.

Το Α’ ΤΕΣΤ είναι απλό, ευχάριστο και σύντομο στην εφαρμογή του, βαθμολογείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή μειώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό το υποκειμενικό στοιχείο ή το λάθος του εξεταστή και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στη χορήγηση του Α’ ΤΕΣΤ.

Το κέντρο μας διαθέτει τη δυνατότητα και την πιστοποίηση να παρέχει το Α’ ΤΕΣΤ στα παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού και να απαντήσει στο ερώτημά σας: “Είναι το παιδί μου έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο;”