Δέκα τρόποι για να κινητοποιήσετε τους μαθητές με δυσλεξία:

  1. Ενθαρρύνετε τη διαφορετικότητα στον τρόπο μάθησης. Δώστε τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον δικό τους τρόπο ακόμα και μέσα στην τάξη.
  1. Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα, αφού αυτή αποτελεί για πολλούς μαθητές πρωταρχικό κίνητρο μάθησης.
  1. Εξασφαλίστε την επιτυχία με μικρούς εφικτούς, ρεαλιστικούς στόχους.
  1. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται την προσωπική τους πρόοδο. Η πρόοδος είναι προσωπική υπόθεση, αυτό που είναι πρόοδος για έναν μαθητή, για κάποιον άλλο μπορεί να μην είναι.
  1. Βοηθήστε τους να πιστέψουν στις ικανότητές τους και να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους τις επιτυχίες τους, όσο μικρές κι αν φαίνονται στους άλλους.
  1. Αφήστε τους να ανακαλύψουν τον τρόπο μάθησης που τους ταιριάζει ώστε να μπορούν να είναι ανεξάρτητοι και στο σχολείο αλλά και στο σπίτι.
  1. Αξιοποιήστε αποτελεσματικά τις ομάδες αφού εξασφαλίσετε ότι η ομάδα λειτουργεί θετικά για όλα τα μέλη της.
  1. Ενθαρρύνετε την αυτό-αξιολόγηση προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν τον έλεγχο της προόδου τους.
  1. Βοηθήστε τους να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης για τη μάθησή τους, αφού η αυτονομία του μαθητή εξασφαλίζει μια επιτυχημένη μάθηση και παράλληλα τον βοηθά να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, δηλαδή από το εξωτερικό κίνητρο στο εσωτερικό.
  2. Εστιάστε τόσο στο «μαθαίνω» όσο και στο «διδάσκω». Αξιοποιήστε τη γνώση γύρω από το πώς μαθαίνουν οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους.