Βρες την κεντρική ιδέα!

Το να μπορώ να πω με δικά μου λόγια ένα κείμενο είναι τελείως διαφορετικό από το να κάνω την περίληψη, η οποία απαιτεί να διακρίνω το σημαντικό από το ασήμαντο. Ωστόσο, για να κάνω περίληψη πρέπει να είμαι ικανός να πω με δικά μου λόγια το κείμενο.

Οι μαθητές ξέρουν ότι συνήθως η κεντρική ιδέα κρύβεται στην πρώτη περίοδο λόγου της παραγράφου, οπότε πρέπει να αναρωτηθούν «αυτή η περίοδος μιλάει γι’ αυτό που λέει όλη η παράγραφος;» Αν όχι, οι μαθητές ψάχνουν να βρουν λέξεις ή έννοιες που επαναλαμβάνονται. Όταν βρουν την κεντρική ιδέα, ψάχνουν τις λεπτομέρειες: “Ποιες πληροφορίες σε αυτή την παράγραφο μου λένε περισσότερα για την κεντρική ιδέα;”

Ένας τρόπος να δείξουμε στα παιδιά πώς να βρίσκουν την κεντρική ιδέα, είναι αυτός:

Διάβασε την παράγραφο

Ρώτα Ποια είναι η κύρια ιδέα και οι λεπτομέρειες αυτής της παραγράφου;

Γράψε την κύρια ιδέα και τις λεπτομέρειες με δικά σου λόγια. (πρέπει να είναι ολοκληρωμένη πρόταση)

 

Το ίδιο μπορούν να ακολουθήσουν και σε ολόκληρο κείμενο:

– Γράφουν τον τίτλο ολόκληρου του κειμένου και τον κυκλώνουν.

– Διαβάζουν σιωπηλά την πρώτη παράγραφο.

– Ψάχνουν την κύρια ιδέα και τρεις λεπτομέρειες.

– Επαληθεύουν την κύρια ιδέα κυκλώνοντας και συνδέοντας με τις τρεις λεπτομέρειες.

– Αξιολογούν την επόμενη παράγραφο και ακολουθούν τα ίδια βήματα μέχρι το τέλος του κειμένου.

– Συνδέουν τις ιδέες του κειμένου.