Βελτιώνεται η κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών με αυτισμό;

Από παιδιά μαθαίνουμε να «διαβάζουμε» τις εκφράσεις  των ανθρώπων και να κατανοούμε τα συναισθήματά τους, τη χαρά, τη λύπη, τον θυμό. Τα άτομα όμως με αυτισμό αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία σ’ αυτό εξαιτίας της μη ομαλής λειτουργίας μιας συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου, η οποία ευθύνεται για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την κοινωνική συμπεριφορά.

Σε μία νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του British Journal of Psychology, φαίνεται, όμως, ότι είναι δυνατή η βελτίωση της ικανότητας αυτής με εξάσκηση και εκπαίδευση.  Στη έρευνα αυτή, η ομάδα των αυτιστικών ατόμων που υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με στόχο να διδαχτούν την ξεκάθαρη αναγνώριση κοινών συναισθημάτων (χαρά, λύπη, θυμός, έκπληξη, αηδία, έκπληξη, φόβος και ουδετερότητα) που εκφράζονται στο πρόσωπό μας, βελτιώθηκε στην ικανότητα αναγνώρισης εκφράσεων του προσώπου ενώ ταυτόχρονα η περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την κοινωνική συμπεριφορά έδειξε αυξημένη δραστηριότητα σε σχέση με πριν.

Ο καθηγητής  Sven Bölte , του τμήματος υγείας παιδιών και γυναικών του Ινστιτούτου Karolinska τονίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων αυτών, καθώς τώρα οι επιστήμονες γνωρίζουν  περισσότερα για τα αίτια της δυσκολίας των αυτιστικών ατόμων να κατανοήσουν τις εκφράσεις συναισθήματος στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων αλλά και για τους τρόπους βελτίωσης της ικανότητας αυτής.

Πηγή: http://www.youngminds.org.uk/news/blog/2555_brain_training_may_help_people_with_autistic_spectrum_disorder