ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σκοπός της εργοθεραπείας είναι να καταστήσει ικανό το άτομο, ώστε να συμμετέχει στις δραστηριότητες της καθημερινότητας (αυτοεξυπηρέτηση, σχολική απόδοση, κοινωνικότητα, παιχνίδι), ανάλογα με την ηλικία του.

Η εργοθεραπευτική συνεδρία, δεν είναι μάθημα, γι’ αυτό άλλωστε και αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Με ειδικά επιλεγμένες δραστηριότητες και παιχνίδια, ο εργοθεραπευτής προσπαθεί να βελτιώσει τις δεξιότητες που δεν έχουν καταφέρει τα παιδιά να αναπτύξουν λόγω ασθένειας, τραυματισμού, αναπτυξιακής καθυστέρησης και ψυχολογικής ή συναισθηματικής δυσκολίας. Η εργοθεραπευτική συνεδρία είτε γίνεται ατομικά είτε σε μικρή ομάδα.

 Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε εργοθεραπευτή, αν το παιδί σας: