ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Παλιότερα, οι όροι μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία αποτελούσαν σχεδόν ταμπού, ενώ οι μαθητές με τέτοιου είδους δυσκολίες αντιμετωπίζονταν από το σχολείο αλλά και την οικογένεια ως «κακοί μαθητές» που απλά δεν μελετούν αρκετά. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι μύθος, αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού και είναι εγγενείς στο άτομο, δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει στο άτομο από τη γέννηση του και δεν δημιουργούνται εξαιτίας μιας ανεπαρκούς διδασκαλίας. Δεν ξεπερνιούνται με τον καιρό, αλλά πιθανόν να αλλάζει ο τρόπος έκφρασής τους ανάλογα με την ηλικία και δεν θεραπεύονται, ακολουθούν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή. Ωστόσο, ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να βελτιώσει και να διευκολύνει αρκετά τη μάθηση ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, ώστε το παιδί να λάβει από νωρίς την απαραίτητη βοήθεια.

Απευθυνθείτε σε ειδικό παιδαγωγό αν το παιδί σας: